Homepage

“L Princepico”

 “L Princepico” ye la traduçon an Mirandés de l clássico “O Principezinho” screbido por Antoine de Saint-Exupéry an 1943, l lhibro más traduzido a seguir à la Bíblia cuntando cun más de 200 lhénguas i dialetos.

L cuntador, un piloto, que tenta amanhar l sou abion stragado no meíco de l zerto de l Sara, ye sorprendido pul aparecimiento d’un pequeinho príncipe que l pide para zenhar ua canhona. Esta stória assenta nua mensaige d’amor, amisade i fraternidade antre ls homes.

15€

La lhéngua Mirandesa

L mirandés ye ua lhéngua falada no Nordeste de Pertual, mais propiamente nos cuncelhos de Miranda de l Douro i Bumioso, bien antes de la  fundaçon de la nacionalidade.

Ls falantes de mirandés son por buolta de 8000 i 10000 pessonas cuntando culs residentes, ls imigrantes i ls eimigrantes. La sue orige debe-se a un de ls remances que se formorun na Península Eibérica a partir de l lhatin, l remance que dou ourige à la família de lhénguas asturo-lhionesas a donde la lhéngua mirandesa s’ antegra, a partir de ls seclos VI-VIII. 

Cun la criaçon de la Cumbençon Ourtográfica i l’ ouficialisaçon de la Lhéngua Mirandesa pul Assemblé de la  República a 29 de janeiro de 1999, ampeça-se un porcesso de renobaçon lhenguística que trai un nuobo balanço al mirandés.

Quien somos

“La bida mirandesa” ten cumo oubjetibos dar a coincer la bida,  la cultura i la lhéngua mirandesa, l sou studo, ansino i l sou uso. 

L que fazemos

  • Cursos de mirandés para ninos i adultos,
  • Workshops subre la lhéngua i cultura mirandesa,
  • Traduçon de lhibros i outros decumientos  pa las scolas i anstituiçones,
  • Atualisaçon de metodologies d’ansino i formaçon de porsores,
  • Assessoria lhenguística 
  • Stadies lhenguísticas
  • Ourganizaçon d’eibentos